lin Ang Pulitika ng X: Ang Pulitika ng Condom

Wednesday, September 21, 2005

Ang Pulitika ng Condom

Panimula
Sa kasalukuyang takbo ng mga pangyayari sa Pilipinas, tila mahirap pang bigyan ng kalutas an ang kabi-kabilang suliranin na kinakaharap ng kapuluan. Hindi man agarang malutas ng pamahalaan, may mga pangkat at kumpanyang may inilalatag na kasagutan at kaparaanan. Isa sa lumolobong (angkop ang salitang nasabi) suliranin ng bansa ay ang patuloy na paglaki ng populasyon.

Ang sentro ng suliraning ito ay hindi lamang sa bilang ng mga tao. Lubhang sanga-sanga ang mga suliraning nagmumula rito tulad ng pagsikip ng sukat ng lupa upang mapagkasya ang mga nanininrahan sa isang lungsod, kakapusan ng pagkain, kawalan ng trabaho at paglala ng krimen. Upang malutas ito, kinakailangang kontrolin ang mga tao sa paghayo’t pagpapakarami. Dalawang pamamaraan ang maaring pagpilian: natural at artipisyal.
Isa sa pinakakilala at popular na pamamaraang artipisyal ay ang paggamit ng condom. Marahil wala nang maaring kumontra pa na isa sa mga pinakakontrobersyal (marahil pinakakontrobersyal pa nga) na anyo ng kontraseptibo, birth control o population control ay ang condom. Kilalang-kilala ito sa iba’t ibang kadahilanan. Ngunit ano ba ang condom? Anu-ano ba ang mga katangian nito na sadyang binabalot ng kontorbersya?

Ang Condom
Gawa sa gomang latex, ang condom ay sadyang ihinulma upang kumasya at bumagay sa hugis ng ari ng lalaki. Isinusuot ito bago makipagtalik. Kinakailangang pumupuno ng dugo ang ugat na nasa ari (matigas ang ari, sa madaling sabi) upang maisuot at kumasya ito.Nakarolyo ito at isinusuot ito sa pamamagitan ng paghatak nito mula sa ulo ng ari (glans penis) hanggang sa kaibuturan nito. Nakapipigil ito ng pagbubuntis sapagkat sinasalo nito ang semilyang nanggagaling sa ari sa halip na mailagak ito sa kaibuturan ng kaselanan ng babae. Ang semilya ay nagtataglay ng milyun-milyong mga sihay-punlay (spermatozoa) na kapag nadikit sa isang itlog (egg cell) ng babae sa loob ng fallopian tube ay pagsisimulan ng cell mitosis/meiosis na sa kalaunan ay magiging isang sanggol. Ganyan kasimple ang kaparaanang ito. Sa kabila ng lahat, ano ba talaga ang hatid nito? Ano ba ang mga natatagong mensahe ng condom?

Komersiyalismo: ng produkto o ng pagtatalik?
Ang condom ay may iba’t ibang kulay-pula, luntian, dilaw, kahel, at iba pa. Maliban riyan, ito rin ay may iba’t-ibang flavor (hindi literal ngunit sa kasalukuyan ay mayroon nang mga uri na maaring kainin)- orange, mint, banana, at iba pa. Ito rin ay sadyang mura: sa halagang P20, makabibili ka na ng isang kahon na naglalaman ng apat na piraso. Sulit ika nga. Mabibili rin ito halos kahit saan. Makikitang maganda ang kalagayan at mga istratehiya nito sa merkado ngunit may mga isyung nakapaloob di to.
Ayon sa
www.frenzy.com.ph, ang target market nila ay yaong mga nasa pagitan ng labingwalo hanggang 30 taong gulang, sa bahagdang 80-90% lalaki at 10-20% na babae. Sa urbang pamayanan, 90-95% at sa rural ay 5-10%. Anu-ano ang maaring makuha natin mula rito? Isa-isahin natin:

1)Walang katiyakan na hindi bibili o gagamit ang sinumang wala pang 18 taong gulang.
2) Mataas ang sekswal na aktibidad sa mga urban areas..
3) Ang konsentrasyon ng populasyon ay nasa mga kalungsuran at papaunlad na pamayanan.
4) Hindi lamang mga lalaki ang maaring bumili ng condom.
5) Hindi masamang gumamit ng condom at ito’y katanggap-tanggap na gawain.

Ang malawakang produksiyon at distribuyson nito ay tila ba nagpapahiwatig na hindi masamang makipagtalik sa kahit na sino pa at hindi nangangailangang kasal ang mga nagtatalik. Dahil may paraan upang makapagatlik nang hindi nagdadalantao ang babaing kapareha, naikikintal sa kaisipan ng mga tao, partikular sa mga lalaki, na maaring gawin ang pakikipagtalik kahit kanino, kahit saan at kahit anong oras. Higit pa rito, nae-engganyo rin ang mga kabataan na gawin ito kahit pa hindi pa marapat para sa kanila. Kaya naman tumataas tuloy ang bilang ng teenage pregnancies at abortion. Isa rin itong indikasyon na ang ideya lamang ng pagtatalik ang naipapakalat at hindi ang pagiging responsable at paghihintay sa tamang panahon, kung hindi man ang tamang paggamit ng condom.

Pagpapalala ng paternalismo at lipunang mala-pyudal
Ang kakayahan ng lalaki sa paggamit ng condom ay isa ring pamamaraan na palawigin pa ang kultura ng paternalismo at pagiging patriyarkal ng lipunang Pilipino. Binibigyang-kapangyarihan nito ang lalaki na sumuway sa kagustuhan ng babae na magkaanak. Hinahayaan din nito na maging parausan na lamang ang babae sa halip na maisakatuparan ang kanyang kakayahang reproduktibo’t pangkalusugan. Ang condom ay higit pa sa isang phallic symbol- ito ay simbolo rin ng pyudalismong babae-lalaki.

Pagbasag sa kulturang Maria Clara: maling liberasyon
Hinahayaan din ng condom na maging higit na aktibo sa kani-kanilang mga sekswal na pamumuhay ang mga babae-aktibo sa perspektibong lagi nila itong ginagawa. Ito ay taliwas sa societal normat moral dictate na ang babae ay likas na mahinhin at kimi. Malinaw ito sa pagiging kabilang ng mga babae sa target market ng produktong Frenzy. Sa kalaunan, hindi na mahihirapan pa ang kalalakihan na makipagtalik dahil ang babae pa ang maaring magbigay ng condom sa kanila.

Ilan lamang iyan sa mga maaring masabi sa condom bilang isang pulitikal na usapin. Ilan lamang iyan sa mga mitong bumabalot sa adhikaing pagkontrol ng populasyon. Marahil marami pang maaring sabihin at hindi magtatagal at matutuklasan din ng karamihan kung anu-ano ang mga iyon. Hangga’t hindi dumarating ang panahong iyon ay mananatiling bulag ang lipunan sa mga placebo effect ng condom.

Sanggunian:
Frezy official website. Retrieved 05 July 2005. Online. URL.<http://www.frenzy.com.ph>
Pro-life Philippines. Retrieved 05 July 2005. Online. URL. <http://www.prolife.org.ph>
Ang 1987 Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Manila: Kalayaan Press Mktg. Ent., Inc. 1987.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home